CASE STUDY

กรณีศึกษา: 9 เหตุผลที่ธุรกิจ โรงแรม ควรมี Chatbot

Audio powered by Botnoi TTS กรณีศึกษา: 9 เหตุผลที่ธุรกิจโรงแรมควรมี Chatbot AI Chatbot สำหรับธุรกิจ โรงแรม หากออกแบบมาให้ดีและพัฒนาอย่างดี ช่วยยกระดับบริการเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย และเสริมภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัย ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ทุกเวลา ตอบสนองได้ถูกต้องและรวดเร็วตามความต้องการ โรงแรม

Chatbot

เมื่อ AI Chatbot สร้างโอกาสใหม่ให้ “ธุรกิจ สื่อบันเทิง ”

Audio powered by Botnoi TTS กรณีศึกษา เมื่อ AI Chatbot สร้างโอกาสใหม่ให้ “ธุรกิจสื่อและบันเทิง” เพียงพริบตาเดียว แผ่น CD DVDก็กลายเป็นของตกยุค สื่อบันเทิง สิ่งพิมพ์ เริ่มมีผู้ชมลดลงมากอย่างต่อเนื่อง และ แพลตฟอร์มบันเทิงต่างๆ

Chatbot for Healthcare

กรณีศึกษา เมื่อ AI Chatbot ยกระดับอุตสาหกรรม Healthcare

Audio powered by Botnoi TTS กรณีศึกษา เมื่อ AI Chatbot ยกระดับอุตสาหกรรม Healthcare แชทบอทเข้ามามีบทบาทในชีวิตของทุกคนมากขึ้น ตั้งแต่การหาร้านอาหาร จองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน เปลี่ยนโปรโมชั่นมือถือ ชำระค่าบริการ ซื้อสินค้า นัดหมายเข้าใช้บริการต่างๆ หรือแม้กระทั่งการขอคำปรึกษาด้านสุขภาพ