บริการของเรา

               เราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Chatbot ที่ตอบโจทย์ทั้งองค์กรใหญ่หรือธุรกิจ SMEs                                    รวมไปถึงบริการด้าน Data Science และ AI เพราะเรามีทีมงานที่มากประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงธุรกิจ
และพร้อมให้บริการในหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CHATBOT FOR SME

สร้างแชทบอทสำหรับธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ ด้วย Botnoi SME Platform

Chatbot for SMEs

สร้างแชทบอทสำหรับธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ ด้วย Botnoi SME Platform

รายละเอียดเพิ่มเติม

Data Science For Business

เพิ่มมูลค่าธุรกิจของคุณด้วย Data Science

Data Science For Business

เพิ่มมูลค่าธุรกิจของคุณด้วย Data Science

รายละเอียดเพิ่มเติม

Chatbot for Enterprise

สร้างแชทบอทสำหรับองค์กรของคุณ 

Chatbot for Enterprise

สร้างแชทบอทสำหรับองก์กรของคุณ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

AI Service

พัฒนา AI สำหรับช่วยงานธุรกิจในด้านต่าง ๆ เช่น การทำ Sentiment Analysis การสร้างเสียงสังเคราะห์ การทำนายแนวโน้มราคา และ Use Cases อื่น ๆ ตามความต้องการของธุรกิจ

AI Service

พัฒนา AI สำหรับช่วยงานธุรกิจในด้านต่าง ๆ เช่น การทำ Sentiment Analysis การสร้างเสียงสังเคราะห์ การทำนายแนวโน้มราคา และ Use Cases อื่น ๆ ตามความต้องการของธุรกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม