เมื่อ AI Chatbot สร้างโอกาสใหม่ให้ “ธุรกิจ สื่อบันเทิง ”

Audio powered by Botnoi TTS กรณีศึกษา เมื่อ AI Chatbot สร้างโอกาสใหม่ให้ “ธุรกิจสื่อและบันเทิง” เพียงพริบตาเดียว แผ่น CD DVDก็กลายเป็นของตกยุค สื่อบันเทิง สิ่งพิมพ์ เริ่มมีผู้ชมลดลงมากอย่างต่อเนื่อง และ แพลตฟอร์มบันเทิงต่างๆ

Read more